Toate articolele scrise de Ioan.Moldovan

Despre Ioan.Moldovan

Directorul Revistei

ANUNT CONCURS

REVISTA DE CULTURĂ FAMILIA

ORADEA, P-ŢA 1 Decembrie

Nr. 12, jud. Bihor

Nr. 118 din 11.10.2018

 

 

Anunţ de concurs pentru ocupare 0,5 post vacant, perioadă nedeterminată

 

Revista culturală Familia cu sediul în Oradea, Piața 1 Decembrie, nr.12, care funcţionează în subordinea Consiliului Judeţean Bihor, anunţă scoaterea la concurs a 0,5 post vacant, pe perioadă nedeterminată:

 

 

Redactor grad I

Condiţii pentru ocuparea postului:,

– cel puţin 3 ani vechime în profesiunea de redactor de revistă

  • Studii superioare

Concursul se va desfășura la sediul instituției din Oradea, Piața 1 Decembrie, nr.12, astfel

Proba scrisă – 05.11.2018, orele 10,00

Interviu – 05.11.2018, orele 14,00

Dosarele de concurs se depun până în data de 23.10.2018, orele 15,00

 

Informaţii suplimentare pot fi obţinute la sediul revistei sau prin telefon: 0259414129 Persoană de contact Soreață Eugenia, secretar .

 

Ioan Molovan

Director  manager
 

 

 

 

Ferma de fluturi

Nr 1/ 2018  Rubrica: Poeţi în cărţi

Lingvist, eminescolog, poetician, Rodica Marian este şi poetă. A publicat, în această ipostază, volumele Subterane şi clopote (2001), Chipul şi asemănarea (2011) şi mai recentul Ferma de fluturi (2016), acesta având în prima parte 22 de poeme şi în partea a doua 14 din ele traduse în engleză de Mihaela Mudure.

„Ferma de fluturi” e un titlu căutat şi găsit de Rodica Marian anume pentru a da drept de metaforă unei sensibilităţi orientale indicate de trimiteri precum oraşul Shiraz sau poetul Hafez: „Şi când mă voi duce din nou la Shiraz,/ Voi deschide cartea lui Hafez, ştiind prea bine,/ Dinainte, orice posibilă previziune”, un spaţiu resimţit ca teritoriu lăuntric al bucuriei şi al sacralităţii, vindecător de angoase, precum la Macedonski. Poeta vorbeşte de „eu-rile mele” văzute şi nevăzute, auzite şi neauzite, vrăjmaşe şi necunoscute, diurne toate, cuprinse toate în simbolica „fermă de fluturi”, printre profuzii de umbre tropicale, apăsate de aleanul unei neîmpliniri iluzorii, într-un melanj floral programat poetic: „Am pus caprifoi şi mici orhidee printre florile de sânziene. Discursul este „analitic”, „eseistic”, descriptiv,explicativ  – în primul text, Poate, neprihănirea, un fel de retrospecţie biografică oarecum narcisiacă în căutarea unui moment prezumat ca fiind declicul vocaţiei poetice. Se adaugă apelul la imagini reţinute din călătorii turistice implicând mituri şi ritualuri asiatice, bunăoară, sau, altădată, latino-americane (Machu Picchu) alături de altele, creştin-răsăritene. În textul de prezentare de pe coperta a patra poetul şi editorul Mircea Petean scrie: „Ea face parte din stirpea călătorilor de profesie, aflată într-o neostoită căutare de sine. Ea caută fără încetare locul privilegiat – locul ferit şi-atât de aproape de miracol – de unde să-şi contemple cu detaşare şi seninătate parcursul existenţial…” Un mic inventar de locuri pe unde poeta şi-a căutat sinele: deşertul Wadi Rum, regatul lui Montezuma, Lourdes, Angor Wat, canionul Condorului, Alexandria Egiptului, Shiraz, Machu Picchu, ţinuturile incaşe, câmpia Mesopotamiei, cutare fortăreţe portugheze, Golful Oman, oraşul interzis Hui din Vietnam, Padova, Bergen, Fatima, Sinai, Mecca, Tibetul etc. – toate spaţii mai mult sau mai puţin exotice, dar care funcţionează ca fermenţi ai unei regăsiri de sine, la fel cum funcţionează şi amintirea spaţiului natal bihorean.

Lirismul la Rodica Marian e generat pe cale culturală pe un substrat de „intimitate crudă”, generând compoziţii ce balansează între faţă şi icoană, între gest domestic şi balet ritualic, între – cum ar spune poeta – chip şi asemănare. În genere, autoarea procedează prin notaţii care acumulează elementele unui raport despre o stare lăuntrică, într-un limbaj intelectual ca caută obţinerea preciziei raţionale în decodarea emoţiei: simt, mă regăsesc, presimt, desfac, întind, aşteptând – iată verbele de uz discursiv.  Ca „anatomistă” versată a propriei alcătuiri lăuntrice, Rodica Marian recunoaşte că „Doi demoni au rămas în pulsul meu dintotdeauna,/ stând la pândă, paralizanţi,/ orgoliul lucidităţii trufaşe/ şi smerenia cea plină de nesiguranţă”, două forţe care-i solicită simultan sau succesiv teritoriile poemului şi care, în compunerea şi descompunere lor asigură o anume solemnitate ritualică rostirii poetice.

 

 

Rezervaţia patetică

 

Se cuvenea să fiu mai prompt în a semnala o admirabilă carte de poezie, în fapt o antologie substanţială aparţinând Marianei Bojan, binecunoscută şi ca artist plastic (absolventă a Institutului de Arte Plastice „Ion Andreescu” din Cluj-Napoca). Îmi pare rău că nu am reuşit, pentru că Rezervaţia patetică, cum se intitulează cartea, oferă o lectură/relectură cu totul sărbătorească. O excelentă prefaţă a lui Ion Pop, o nu mai puţin serioasă postfaţă semnată de Irina Petraş asigură o intrare, respectiv o ieşire, deopotrivă fastuoase şi folositoare, în/din această mirabilă rezervaţie…poetică. Mariana Bojan s-a format ca scriitor în anturajul cenaclului Echinox, făcând parte din grupul fondator al revistei cu acelaşi nume. A publicat poezie şi proză (volume de proză: Ultima noapte a Şeherezadei, Povestiri bologheze) în majoritatea revistelor literare din ţară, cu predilecţie în cele din Transilvania: Tribuna, Steaua, Familia, Vatra, Poesis, Echinox ş.a. Cartea (536 pagini) iese la lumină (duminicală) în colecţia ECHINOX a editurii „Şcoala Ardeleană” (Cluj-Napoca, 2016) şi selectează exigent texte din volumele de până astăzi ale poetei, de la cel de debut intitulat Elegie pentru ultimul cânt (Dacia, 1976), trecând prin Judecătorul de păpuşi (Dacia, 1980), Haina de cânepă (Dacia, 1983), Phantasticonul şi alte poeme (Dacia, 1987), Expertul şi păsările (Didactică şi Pedagogică, 1996), Epistole din Piaţa Norilor, (Casa Cărţii de Ştiinţă, 2001), Lupul nostru de toate zilele (Limes, 2013).

De la debut, poeta a dat „o culoare aparte lirismului său tandru-elegiac, cu nostalgii ale unei lumi de fragile purităţi naturale, tot mai vulnerabile, ameninţate de tăvălugul civilizaţiei moderne” scrie Ion Pop, precizând apoi că „elegia sa nu cunoştea momente strident tensionate, ci dimpotrivă, se rostea cu un fel de discreţie a suferinţei trecute în melancolie”, de altfel, „în tot ce a scris, poeta noastră a lăudat simplitatea, modestia, curăţia stărilor de spirit generoase şi fraterne, în contrast frapant cu alterările lumii în care trăieşte”, pentru a încheia astfel preţioasa prefaţă: „Întorcându-mă spre anii mulţi care au trecut de la primele afirmări ale celei dintâi „promoţii” de la «Echinox», o regăsesc pe Mariana Bojan, ca poet şi plastician inspirat, care n-a pierdut nimic din prospeţimea frumoasă şi din candoarea tandru-melancolică a versurilor ce o situau de pe atunci printre vocile cele mai autentice ale vârstei sale lirice. Cititorii săi de acum, pot descoperi ori redescoperi în paginile acestei ample antologii o poezie curajoasă în fragilitatea ei, purtătoare de speranţă şi de vibrantă omenie. Pe o pagină a acestei cărţi e înscris şi versul între toate definitoriu: «Cine vine, cu lumină vine».

La rândul său, Irina Petraş, în postfaţă vorbeşte despre „sensibilitate oximoronică, hrănindu-se din contrarii şi cumpene gospodărite cu o încăpăţânată «voinţă de armonie»” în poezia Marianei Bojan care „struneşte fiorul tragic cu o artă aparte a prefacerii «zdrenţelor» secolului şi «zdrenţelor visării» în haine de sărbătoare ori măcar de carnaval.” „Ca toţi poeţii Echinoxului prim, încheie postfaţatoarea, Mariana Bojan transcrie crepusculul în ritmuri calme, de o melancolică demnitate, spaimele fiind mulcomite sub seninătatea înţeleaptă a trecerii asumate prin cuvânt.”

Pe una dintre manşetele minunatei antologii putem citi versurile pe care autoarea le-a ales pentru încărcătura lor de ars poetica şi deopotrivă de ars vivendi: „Tot ce nu cred/ prin inimă nu-mi trece/ Nu mă împingeţi/ şi nu-mi faceţi rece/ Tot ce nu simt/ nu-mi trece prin visare/ Tot ce nu sunt/ până la ziuă moare.” Să mai adăugăm că volumul este ilustrat de autoare, ceea ce oferă cititorului încă un prilej de încântare.

 

In the Cardinals’ 16 13 overtime victory against the Indianapolis Colts on Sunday, Nelson caught five passes for 120 yar

In the Cardinals’ 16 13 overtime victory against the Indianapolis Colts on Sunday, Nelson caught five passes for 120 yards. Nelson’s receptions included a 45 yard touchdown catch with 7:38 left in the fourth quarter and a 31 yard catch that set up the game tying field goal with 3:25 remaining in regulation.

In a 2 1 decision,. A decimated receiver corps isn the New York Giants only problem. Throw in the defense, too. It hasn been able the stop the run this season. The unit has blown fourth quarter leads in the last three games, and this week Steve Spagnuolo group is dealing with the indefinite.

MARTIN: So, Robert, a final comment from you, if we can. You know, when the president said earlier cheap basketball vests that there were fine people on both sides of the Charlottesville protests when white supremacists were shouting anti Semitic and racist slogans, and yet, you know, he’s offended that these black players have been silently protesting. He seemed to waver at a point about cheap football jerseys whether that was the right thing to say, walked it back and then kind of pushed forward. Thoughts about how he’s going to respond to even criticism from friends of his like the Patriots owner, Robert Kraft?

(Remember the game in Pittsburgh against the Steelers that the Cowboys had won until Romo singlehandedly lost the game for them with his INT’s in the final minutes??) Furthermore, from a fantasy standpoint Romo has another major negative working against him and cheap hockey jerseys that is clearly the loss of Owens. Say what you want about him but the man produces.

At a long table surrounded by maps and video screens, an Army North team took turns briefing the general on the military response: 400 deep water trucks moving through Houston flooded neighborhoods; a fleet of Black Hawk helicopters running night rescues when civilian aircraft often cannot fly; satellite communications teams moving in to crucial locations.

The football lovers love the specialized 4th Dimension football display cases. This is a specially developed case that makes use of a reflection technique as well as mirrors for displaying various sides of a football. Those who collect autographed footballs can consider buying such display cases. If a person looks at such a case from a distance he may get the illusion that there are many footballs in the case. With time the popularity of the sports memorabilia display cases are going up. They are worth the price and add to the value and look of the memorabilia.

The Vikings players tested positive in 2008 for the diuretic bumetanide, which is banned by the NFL because it can mask the presence of steroids. The players acknowledged taking the over the counter weight loss supplement StarCaps, which nike nfl jerseys did not state on the label that it contained bumetanide. Neither player is accused of taking steroids.

Everything is going to be perfect all the time, Rams right tackle Rob discount football uniforms Havenstein says, it really comes down to knowing that the guy next to you is going to have your back, no matter what. else in football are five lumbering giants expected to move in perfect concert. One lineman out of position can disrupt an entire line rhythm, and each individual mistake reflects poorly on the whole. At no other position is trust as paramount.

Wilson completed 13 of 18 passes for 206 yards and two touchdowns in the Seahawks win. Wilson, who played the first half, finished with a passer rating of 147.0. Wilson threw touchdown passes to wide receiver Kasen Williams, who is one of the breakout players during training camp, and running back Mike Davis.

„I’ve been saying this since we broke camp: It’s just a matter of him getting back to the opportunity to improve his arm strength,” Carolina coach Ron Rivera said after the game. „He really hadn’t had a training camp. Those first few games were really kind of his training camp and he was getting himself back into it. Now he’s had a couple of really good weeks. We’re getting timing down between him and his receivers.. It was all about getting the timing down and now we’re starting to see the results of it.”

„Shame on you Browns players who took a knee during National Anthem. I won support a team who condones this behavior. I support Black Lives Matter but to disrespect your country by taking a how much is a nba jersey knee is childish and offensive. Think of better, more productive way to support Black Lives Matter like donating your time and money to youth groups. To take a knee just makes you look foolish”

Cowboys notes: QB DAK PRESCOTT passed for 268 yards TD for 90.5 rating last week. Has 12 pass TDs vs. 3 INTs for 103.4 rating in 8 career road games. Is 4 0 with 9 TDs 0 INTs for 127.2 rating in 4 career games vs. AFC. RB EZEKIEL ELLIOTT had 140 scrimmage yards (104 rush, 36 rec.) in Week 1. Has 100+ scrimmage yards in 12 of 16 career games. In 4 career games vs. AFC, has 437 rush yards (109.3 per game) 7 TDs (6 rush, 1 rec.). WR DEZ BRYANT had 6 catches for 141 yards 2 TDs in last meeting. Since 2011, has 61 TD catches, most in NFL. In past 17 games vs. AFC, has 21 rec. TDs. TE JASON WITTEN had 59 rec. yards TD in Week 1. Has 11,947 career rec. yards surpassed Hall of Famer MICHAEL IRVIN (11,904) for most rec. yards in franchise history. Ranks 2nd in career receptions (1,096) rec. yards (11,947) among TEs in NFL history. WR TERRANCE WILLIAMS led team with 68 rec. yards last week. Had 151 rec. yards TD in last meeting. WR COLE BEASLEY has TD catch in 3 of past 4 vs. AFC. Had TD catch in last meeting. DE DEMARCUS LAWRENCE had 2 sacks in Week 1, 2nd career multi sack game. Has 10 sacks in past 15 games. DE CHARLES TAPPER had 1st career sack last week. LB SEAN LEE led team with 8 tackles in Week 1. Had 16 tackles in last meeting. Since 2015, ranks 2nd in NFL with 281 tackles. LB JAYLON SMITH had 7 tackles FF in NFL debut last week.

Initially during the interview, Nungesser said it was „worth discussing” whether Louisiana should offer so much support to the Saints given the recent protests. Later, he said he didn’t have an opinion on whether the contracts should be reviewed by legislators. „That’s not my job to review those agreements,” he said.

A boy likely has a favorite pro or college team. Using the team’s colors to decorate helps personalize the room. You can buy bed sets, wall hangings and other nfl buy jerseys decorative items from the team’s online store or a store at the stadium. If you’re on a budget, you’ll notice that licensed items are often costly. If money is an issue, simply decorate with solid team colors and throw in a poster, a collectible or a pennant that is officially licensed to pull the theme together. If your child doesn’t have a favorite baseball team, use red, white and blue to decorate. Use baseball pictures, bedding and furniture to add to the theme.

He found an audience in Arlington, a city just outside of Dallas. The price tag for the public was $325 million. (Jones was responsible for the balance of the money for the $1.2 billion stadium. Dallas News says Jones’ contribution „was paid with commercial loans, league funding and proceeds from a ticket and parking tax.”)

Bradford will miss his fourth game of the season with a knee injury, while Diggs won play because of a groin injury that kept him out of practice all week. The Vikings will start Michael Floyd at wide receiver for Diggs, while Jeremiah Sirles will play left guard with Easton out.

Perhaps the most famous quote commonly attributed to Lombardi wasn’t even his own. Legendary actor John Wayne uttered the phrase „Winning isn’t everything, it’s the only thing!” in a 1953 film called Trouble Along the Way. Lombardi may have borrowed that phrase, but many of his other memorable quotes are believed to be his alone.

Cooper was on the field when Pittsburgh’s Chris Boswell attempted a field goal Sunday that was blocked by the Bears’ Sherrick McManis. The ball went right to Cooper, who had a clear path to the end zone, which was 71 yards away in the waning seconds of the first half. He broke away from the pack and scampered untouched down the field for what should have been an easy touchdown.

Thanks a lot Joseph, yeah the media is very predictable considering the twist and blow up everything out of proportion! Now, ofcourse the Broncos are automatically going to win the super bowl! Let’s remember that Peyton does not have the best playoff record. Not saying he is not good, he’s great, but he’s got a long way to go to prove himself again.

The NFL said late Monday afternoon that the exhibition game Thursday night was being moved to Arlington to public safety concerns resulting from the ongoing weather emergency related to Hurricane Harvey. The statement said the league and Texans would continue to closely monitor the situation in Houston and adjust the team plans as necessary.

Two lead changes, an unknown player emerging to ignite a slumbering Seahawks offense, Tom Brady and his Patriots overcoming a 10 point fourth quarter deficit, and a potential game wining march in the final minute of regulation all made for one of the best Super Bowls in recent memory, ending in a 28 24 New England victory. The game also provided, until a fist fight fueled by frustration broke out in the final seconds at least, a jersey original relatively respectable cap to the most bizarre and humiliating lead up to a championship game that the NFL has ever seen.

Rally For Colin Kaepernick Outside NFL HeadquartersRally In Support Of NFL Quarterback Colin Kaepernick Outside The League HQ In New YorkNEW YORK, NY AUGUST 23: Activists listen to a speaking program during a rally in support of NFL quarterback Colin Kaepernick outside the offices of the National Football League on Park Avenue, August 23, 2017 in New York City. During the NFL season last year, Kaepernick caused controversy by kneeling during the National Anthem at games to protest racial oppression and police brutality. Kaepernick is currently a free agent and some critics and analysts claim NFL teams don’t want to sign him due to his public display of his political beliefs. (Photo by Drew Angerer/Getty Images)

Former NFL Most Valuable Player Cam Newton lost a key endorsement Thursday, a day after making a sexist remark at a press conference. A female beat reporter asked Newton a question Wednesday about the route running of one of his receivers. Newton laughed and said it was „funny to hear a female talk about routes.” The reporter, Jourdan Rodrigue, said she sought Newton out after the press conference was over, but Newton didn apologize to her. The comments cost him a deal with Dannon yogurt, which has featured him in TV ads since 2015. In a statement, Dannon said, „It simply not OK to belittle anyone based on gender.” It appears Newton will still be paid for the rest of his contract with Dannon, which Forbes says is worth about $1 million per year. Gatorade, another product Newton endorses, released a statement condemning Newton comments, but didn say it was dropping its deal with him. SEE MORE: This New Helmet Could Be A Game Changer In Football Safety Newton has a long list of other endorsements, including Beats headphones and Under Armour. So far those companies have not addressed Newton comments. An NFL spokesman called Newton comments „just plain wrong and disrespectful” to the league female reporters. Newton has since released a statement apologizing for his comments.

„Me taking a knee doesn’t change the fact that I support our military, I’m a patriot and I love my country,” Bills linebacker Lorenzo Alexander said. „But I also recognize there are some social injustices in this country and today I wanted to take a knee in support of my brothers who have been doing it.”

From being on the Super Bowl XLV championship dais with him, having had Matthews sling a championship belt over his shoulder after Matthews momentum shifting forced fumble (fantastic player), to sharing both an in season locker room and offseason workouts with him in Southern California (great teammate), to doing State Farm ads with him the past few years (slightly above average commercial actor), Rodgers is completely qualified to speak to what it would say about Matthews if the pass rushing outside linebacker records a sack in todays game against the Cincinnati Bengals, thereby breaking the Packers franchise record of 74.5 sacks.

This is a website all about autograph collecting through the mail (TTM). This is primarily for people who enjoy receiving autographs from their favorite players and for their collection. Here you can find autographs that my friend and I have received in the mail, fan packs from the MLB, NBA, NFL, NCAA, and minor league baseball teams, abbreviations that are used commonly during TTM, as well as emails that we have sent out to collegiate sports coaches. You can also find out who returns cards and who doesn’t, helping you save money, and cards. Also, if you are ever wondering about addresses for certain players, write on the blog and I will do my best to find them, but there are no guarantees. One more very important reminder. You should always send cards to some of your favorite players, even if you don’t know whether or not they sign. It is a great feeling to get an autograph back from one of your favorite players who you were not expecting to get back.

This is still about damage control, and the NFL has a lot of it to try and control after an Associated Press report on Wednesday charged that NFL officials were given a copy of the infamous second elevator video long before it was posted on the scandal site TMZ on Monday and well before Goodell made his decision to suspend Rice for only two games for the vicious assault.

I had to give it bones. I needed something strong and lightweight and found an old political yard sign in our garage. I cut it into strips and hot glued them together on both sides and then hot glued them onto my foam. My hawk head is now reinforced with the bones of our governor’s yard signs.

Facebook might also eye other big wholesale football jerseys events such as the Olympics or the soccer World Cup, the world’s most viewed sports event, Tigress Financial Partners analyst Ivan Feinseth said. Republication or redistribution of Reuters content, http://www.cheapjerseysupplyforyou.com/ including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Reuters. Reuters shall not be liable for any errors or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.

Haven understood the dangers their kids are being subjected to, he said at the time. they do and it won happen in weeks, or months, maybe even years they demand changes. has the chance to speed up the timeline. It was made by Sony Pictures, which unlike several other Hollywood studios (Disney, Fox and Universal) doesn have direct ties to the NFL and won worry about retribution. It will spend plenty to promote the film and the timing couldn be more fortuitous.

The 31 year old running back gained 47 more yards on Sunday than the 87 he had in four games with the Saints. Arizona ran for 160 yards after averaging 52 yards rushing through five games, by far the worst in the league. Of course, they are without the versatile but injured David Johnson.

Named for Native American Chief Tishomingo, the city is known as the historic capital of the Chickasaw Nation. Tishomingo city motto is Growing, Beautiful and it is the native home of many noteworthy individuals, such as former NFL player and coach Neill Armstrong and federal district judge Alfred P. Murrah. Tishomingo. The city surrounding area offers city visitors a variety of affordable hotel options.

„Down the road you look back and you’re grateful for those tough times. You’re grateful for those lessons that you learn. You’re grateful that you learnthow to manage your time properly so that when you are working, whether it’s in the NFL or you’re working at a company some place, or you’re a parent, you know how to organise your life.”

There’s also evidence that a plant based diet can help reduce the risk of diabetes, cancer, and heart disease. The Centers for Disease Control says NFL linemen in particular guys who spend their lives gorging on cheeseburgers and fried chicken have a 52 percent greater risk of dying from heart disease than the general population. Eating plant based foods has also been shown to improve blood and oxygen flow, helping repair torn muscles and tendons for faster recovery from training and injuries. High fiber fruits and vegetables, loaded with antioxidant vitamins and minerals, have been shown to limit inflammation in arteries, while processed foods can cause it. The complex carbs in whole grains, legumes, fruits, and vegetables also „break down more easily [than meat] into fuel,” says Mitzi Dulan, an NFL nutritionist who helped Atlanta Falcons tight end Tony Gonzalez become a vegan. Turning red meat into energy is much harder. „Taking that fat and that density, it’s a lot more work. It makes your blood acidic, and your body has to work to get your body in pH balance again.”

The Bureau of Labor Statistics does not compile information specifically for NBA assistant coaches, but it does show that the average salary for all coaches and scouts authentic football shirts at the college, university or professional level was $51,550 as of May 2013. This may be on par with the average salary of an NBA assistant coach.Highest Paid Assistant CoachesWhile the NBA does not release salary data, information about some of the highest paid assistant coaches has made its way to the media.

Loves football, he wants to be here. We respect their approach and where they at and their stance based on what they want to get accomplished out of these things. But with regard to Aaron and my discussions it been exclusively player, coach football related stuff. And that what you want it to be and I that where it helpful and healthy for my role to be. And that why I appreciate Les, Tony and Kevin taking that approach: let keep it about business with them and let them get those things handled with the agent and you keep it about football with your players. cuts

In this game, Minnesota fell behind 10 7 early in the fourth quarter, then Tarkenton led a 70 yard drive for the go ahead points with 5:56 left. Dallas had the ball on its own 15 with less than 2 minutes left. It was cold outdoors in Bloomington, so some fans headed to the exits.

Packers coach Mike McCarthy continued to take the high road Tuesday night, but said he did appreciate the passion of a handful of fans who stood outside Lambeau Field with protest signs. McCarthy also said he thought the play „clearly” was an interception. His colleagues around the NFL apparently thought the same thing.

People may know that, you know, Bill Clinton was a Rhodes Scholar, Cory Booker was a Rhodes, Susan Rice. So first, the interview conflicted with a game that you were scheduled to play in, and then you knew that if you did win the award that it could interfere with your chance of being a first round draft pick in the NFL. There had to have been people talking in your ear saying you’re crazy, you know.

What truly sets him apart, though, is his physique. At 6’2″ and 230 pounds, with meticulously shaped symmetrical muscle and a scant 5% body fat, he is a perfect example of an overused term: a freak. Judging by the standards of the IFBB’s physique division, no one in the NFL is fitter than Weatherford in fact, no one’s even close.

More players’ brains are found to show signs of CTE with each year that passes. Researchers at Boston University have found evidence of CTE in 96 percent of the NFL players’ brains they examined. At the same time, more states are allowing doctors to prescribe marijuana as a medicine 23 so far, according to National Organization for the Reform of Marijuana Laws.

He. The New York Giants suspended veteran Dominque Rodgers Cromartie after the cornerback left the team facilities before practice on Wednesday. Coach Ben McAdoo announced the indefinite suspension after practice. The second year coach had met with Rodgers Cromartie on Tuesday. Eli Manning isn going to have to explain the New York Giants offense to his new receivers.

Cara Morey has watched her husband turn into someone she doesn’t recognize. „He gets a look in his eyes that you’re pretty sure you’ve never met this person before.. It’s very scary. It’s a type of rage that I had never seen, and I don’t think anyone should ever see, and I don’t think my girls should ever have seen it.”

If the case shifts to federal court in New York, home to league headquarters and the site of Elliott appeal hearing with Henderson, the venue is a familiar one. The NFL won the decision in the New York court, leading to New England quarterback Tom Brady serving his four game suspension a year after it was originally imposed. A federal judge had put Brady suspension on hold.

Giants’ players may find Lawrence Tynes, one of the NFL’s best kickers, in the equipment room wearing goofy goggles and holding a power tool. That’s because Tynes shaves the studs on his kicking shoes in the same way that a violinist tunes her instrument. When Tynes prepares his shoes for kicking a football, he relies on instinct and the feel of the shoe. While a certain kangaroo leather style shoe may be the recommended as the best kicking nice nfl jerseys shoe, rely on the shoe that feels right for you.

It was unclear where exactly the Eagles had tried to jump for Cook who some draft analysts expected to go in the first round and if they had decided the price was too steep. But they would have needed to hurdle at least three spots if they wanted to block the Vikings, who traded up seven slots for the productive tailback.

After 2001’s Jay and Silent Bob Strike Back seemed to mark the retirement of the two characters, Smith received a phone call from Miramax head Harvey Weinstein, presumably looking for the quickest way to spray ropy diarrhea tendrils all over the Oscar cred the studio had built up during the ’90s. Weinstein’s idea was to do a Jay and Silent Bob/Hellraiser crossover, like the classic comedy/horror mashup Bud Abbott and Lou Costello Meet Frankenstein, only with more sadomasochistic demon torture.

„I know our players who kneeled for the anthem, and these are smart young men of character who want to make our world a better place for everyone,” Ross said. „They wanted to start a conversation and are making a difference in our community, including working with law enforcement to bring people together. We all can benefit from learning, listening and respecting each other.”

While some teams don’t release details of coaching salaries, defensive coordinators now earn salaries in the high six or low seven figure range. Some, such as former NFL defensive coordinator Marvin Lewis, who became head coach for the Cincinnati Bengals, move on to head coaching gigs.Coaching SuperstarsTop defensive coordinators receive star treatment from team owners, fans and the media.

He wasn invited to the NFL scouting combine in Indianapolis, but was seen by scouts from all 32 NFL teams at University of Colorado pro day in March.after I got done throwing, about 20 came up to me, Sloter said. was kind of my coming out party. I was generally an unknown guy until then.

LEWIS: You don’t have to bring up you have to bring up those details when you already lived it. The part that I brought up was the part that was left out. All the stuff you’re talk about it was all through the case. So if you really want to know about all that, go through the case, and you will find out all of that. And this is kind of how I leave Atlanta. Nobody ever has to convince me or ask me to prove myself to people. I don’t prove myself to people. I don’t live nice jersey shop to prove myself to people. And I never will never.

Carson Palmer, ARI, at Seattle: Against what once looked to be long, LONG odds, Palmer has re emerged as one of the game’s best quarterbacks. By nearly every measure, Palmer is having the best season of his career. He’s on pace for 40 touchdown passes and leads the NFL with an average of 9.18 yards per pass attempt, by far the best mark of his career. Palmer’s schedule gets a little tougher in the second half, beginning with a road trip to Seattle to face the Seahawks’ vaunted pass defense. The veteran hasn’t faced Seattle since his first season in Arizona in 2013, but neither of those contests was particularly memorable. Palmer threw two touchdowns to six interceptions in those games and had a combined quarterback rating of 52.3. Fantasy owners need to start him regardless, but they shouldn’t expect elite numbers.

The ash is left over from the coal burning process, like at power plants on the former Dynegy property northwest of Danville. In 2011, Dynegy closed the Vermilion Power Station, leaving three separate man made containment ponds adjacent to the river upstream from Kickapoo State Park. Environmental Protection Agency, includes contaminants like mercury, cadmium and arsenic, and without proper management, it can pollute waterways, groundwater, drinking water and the air. Monday in Room 109 100 of Danville Area Community College’s Bremer Conference Center. Among the elected officials scheduled to attend are state Sen. Scott Bennett, D Champaign, state Rep. Chad Hays, R Catlin, Vermilion County Board Chairman Mike Marron and Danville Mayor Scott Eisenhauer.